otwarta wiedza
wszystkie zasoby

O projekcie

Otwarta wiedza to baza wiedzy o otwartości, prawie autorskim i licencjach Creative Commons dla organizacji  społecznych. Otwarta wiedza jest częścią   projektu Spółdzielnia “Wiedza”, który wyrasta z doświadczenia Centrum Cyfrowego zgromadzonego podczas licznych szkoleń dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury, a dotyczących prawa autorskiego, tzw. otwartych zasobów i wolnych licencji.

Spółdzielnia „Wiedza”  to działania edukacyjne dla liderów NGO  z całej Polski, w ramach którego  zachęcamy uczestników do świadomego, legalnego korzystania  z treści dostępnych w internecie oraz do dzielenia się wiedzą i twórczością własnej organizacji z pomocą licencji Creative Commons. Realizujemy również kampanię informacyjną, mająca na celu zaangażowanie III sektora do aktywności na rzecz udostępniania zasobów edukacyjnych tworzonych ze środków publicznych.

 

 

About the project

The aims of “Knowledge” Collective Project are:  improving the competence of  NGO leaders from all across Poland in the conscious and legal use of online content and reinforcing the attitude of skills and knowledge sharing with the use of Creative Commons licenses and increasing the NGO’s involvement in campaining for open access to all publicly funded educational materials. This goal will be achieved with the help of informational campaign building support for general idea of open access to publicly funded resources. The measurable goal of the campaign is to include open access policy in at least one public grant program for educational content.

Implementation of project’s goals will help to fulfill the growing demand of NGO’s for training in copyright, open licensing schemes and open resources.