O konferencji

Zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt Spółdzielnia „Wiedza”!

W społeczeństwie cyfrowym tworzenie swobodnie dostępnych zasobów, stanowiących dobro wspólne, jest nową formą obywatelskiego zaangażowania. Spółdzielnia „Wiedza”  to działania edukacyjne dla liderów NGO  z całej Polski, w ramach których  zachęcamy uczestników do świadomego, legalnego korzystania  z treści dostępnych w internecie oraz do dzielenia się wiedzą i twórczością własnej organizacji. Realizujemy również kampanię informacyjną, mająca na celu zwiększenie zaangażowania III sektora na rzecz udostępniania zasobów edukacyjnych tworzonych ze środków publicznych.

Podczas konferencji Sezamie Otwórz Się! chcemy wspólnie z Wami podsumować dotychczasowe działania i doświadczenia a także podzielić się wiedzą z zakresu otwartości. Zapraszamy na serię inspirujących spotkań i  warsztatów, podczas których żadne pytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Konferencji towarzyszą zamknięte  Warsztaty Kolektywu Platoniq

(Środa, 12 marca, Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki)