Warsztat Platoniq

Aby uświetnić konferencję “Sezamie Otwórz się”, zaprosiliśmy do Polski przedstawicieli hiszpańskiego kolektywu Platoniq, którzy poprowadzą zamknięte warsztaty dotyczące innowacyjności w projektach społecznych.

Będzie to unikalna okazja do spotkania się w kameralnym gronie ekspertów i uczestnictwa w grupowym namyśle pod okiem doświadczonych praktyków i specjalistów od generowania otwartych projektów wykorzystujących technologie cyfrowe.

Do pobrania metodologia warsztatów i ramowy plan spotkania.

Warsztaty odbędą się 12 marca, w godzinach 10-17 w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, Plac Małachowskiego 3. W przerwie warsztatów zapraszamy na lunch.

  

Platoniq to hiszpański kolektyw działający na styku świata twórców kultury, działaczy społecznych i programistów. Od 2001 członkowie Platoniq propagują ideę dzielenia się i dobra wspólnego wdrażając je w projektach społecznych wykorzystujących nowe technologie. Do flagowych projektów Platoniq należą innowacyjny, w pełni otwarty serwis crowdfoundingowy Goteo  oraz platforma badawcza Youcoop. W ciągu kilku lat działalności za pośrednictwem Goteo zebrano 1,5 mln euro na różnorodne projekty o tematyce kulturalnej, społecznej czy technologicznej. Youcoop służy aktywistom społecznym jako miejsce inspiracji i źródło metodologii, gier, scenariuszy wspierających budowanie zaangażowania obywatelskiego.

Członkowie Platoniq inicjują sytuacje sprzyjające dzieleniu się doświadczeniami i wymianie wiedzy między różnorodnymi grupami i organizacjami o pozornie sprzecznych interesach. Pracują przede wszystkim metodą warsztatową, stosują aktywne metody wymuszające bezpośrednie zaangażowanie uczestników.

Celem przygotowanego specjalnie na nasze potrzeby warsztatu będzie grupowa eksploracja możliwości tworzenia w polskich warunkach projektów społecznych wykorzystujących otwarte narzędzia, dane i treści.  Warsztat rozpocznie krótkie wprowadzenie i przegląd otwartościowych projektów z obszaru kultury, działań trzeciego sektora i innowacji społecznych, które wykorzystują finansowanie społecznościowe. Następnie, wykorzystując metodę design thinking, uczestnicy będą dyskutować i wspólnie rozwijać własne pomysły i projekty dotyczące otwartych treści oraz metod pracy nad projektami cyfrowymi.

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli trzeciego sektora, instytucji kultury i instytucji społecznych, twórców i programistów. Na warsztat należy przyjść zaopatrzonym w komputer, tablet bądź smartfon. Prosimy, by wcześniej zastanowić się nad przykładem otwartego zasobu, bądź projektu, nad którym będzie można pracować podczas spotkania.