otwarta wiedza
wszystkie zasoby
1

Temat: e-wolontariat

tematy licencja popularność
Pobieram

Stań się internetowym wolontariuszem – plakat

CC-BY
0

Tematyczne serwisy społecznościowe tworzone są z potrzeby zrobienia czegoś razem, z korzyścią dla innych. Dzięki nim można uczyć się i dzielić wiedzą, pracować na rzecz wspólnego dobra oraz podnosić swoje kompetencje cyfrowe. Tego rodzaju serwisami są m.in. Wikipedia, projekt Otwarte Zabytki, czy Open Street Map. Ale jest ich oczywiście w sieci znacznie więcej.

Pobierz plakat w formacie pdf lub jpg.

Stań się internetowym wolontariuszem – plakat
Podziel
się