otwarta wiedza
wszystkie zasoby
tematy licencja popularność
Pobieram

Bożena Bednarek-Michalska, Barbara Szczepańska-wywiad wideo

CC-BY-SA
0

Bożena Bednarek-Michalska — Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Innowacji w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Powinno się wszystkie utwory, które nie są już chronione prawem autorskim, opisywać jako “domena publiczna” i napisać, że można wykorzystywać ten utwór bez żadnych barier.

Barbara Szczepańska — koordynator ds. własności intelektualnej European Information for Libraries.

Nie powinniśmy sobie rościć praw do obiektów z domeny publicznej

Podziel
się