otwarta wiedza
wszystkie zasoby
tematy licencja popularność
Pobieram

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz

CC-BY
0

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz powstał po to, by wspomóc upowszechnianie internetu wśród grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w tym przede wszystkim seniorów. Jak bowiem wynika z badań World Internet Project Polska 2013, jedynie 17 procent Polaków powyżej 60. roku życia korzysta dziś z sieci.

Publikacja ma dostarczyć podstawowej wiedzy na temat tego jak w sposób bezpieczny i zgodny z prawem posługiwać się internetem. Składa się z 6 rozdziałów, w których kolejno zostały omówione: podstawy prawa autorskiego oraz otwartych licencji, Otwarte Zasoby Edukacyjne oraz zasoby dziedzictwa i kultury w sieci, bezpieczeństwo w sieci oraz projekty społecznościowe, w które można włączyć się po to, by zrobić wspólnie coś dobrego. Oprócz tekstów, w skład publikacji weszły materiały edukacyjne zawierające scenariusze zajęć i karty pracy oraz plakaty.

Przewodnik internetowy – poznaj, korzystaj, twórz
Podziel
się